Ånimmens Fiskevårdsområdesförening  

Du är besökare nrweb site counters
Corporate Gifts

GÄSTBOK
Berätta om ditt fiske!
Har någon hittat kräftor
i ex. abborrar?

Du kan också läsa om andras.

Bilder från ditt fiske kan sändas till webbmaster.
Bilder i jpg, 50-100 k.

Informationsbroschyr
Informationstavlor
Sjön Ånimmen                                                           Dalslands Gästgiveri
Mera om sjön och dess omgivningar                       Här kan du hyra båt och rum,
Vägbeskrivning                                                         samt även äta.                                                                                                                                                                
Fiskekort säljs hos ...                                                Den 8:e juli utplanterades 5000 tvååriga rödingar (ca 10 cm ) i Ånimmen.
                                                                                  
  Vi hoppas på fina fångster i framtiden
Fiskekortspriser                                                           
Bo och äta                                                                   Vimmans Dag 2020 är inställd p. gr. a. coronapandemin.
Campingplatser

Sevärdheter                                                               Nya föreskrifter från Hav och Vattenmyndigheten för fångst av signalkräfta:
                                                                                    
Fiske av signalkräfta får ske med följande villkor:
                                                                                    Fisket får endast bedrivas från den 1:a augusti till den 15:e september.
                                                                                    Minsta tillåtna storlek är 10 cm.
                                                                                    Försäljning och annan överlåtelse av okokt signalkräfta är inte tillåten.
                                                                                    Signalkräfta skall kokas på fastighet med fiskerätt i Ånimmen.

                                                                                    Det bör påpekas i sammanhanget att kräftfiske i Ånimmen
                                                                                    endast är tillåtet för fiskerättsinnehavare tillika medlemmar
                                                                                    i Ånimmens fiskevårdsområdesförening.

Kräftfiske

Det är tillåtet att använda paravaner

Synpunkter kan lämnas till styrelsen här

Fiskerapporter kan sändas in här

Info om fisk och fiskrecept

Vimmans dag i augusti
Linné och vimman
Styrelsen
Föreningen
Länkar

Fiskebilder 2020
Fiskebilder 2009

test