Ånimmen  - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Sjön Ånimmen

 

Ånimmen är som en kopia av Vättern
Båda sträcker sig i nord-sydlig riktning och är s. k. förkastningssjöar
med branta stränder och stora djup.
Ånimmens största djup är 33 m medan motsvarande i Vättern är drygt 100 m.

I Ånimmen kan man fiska: lax, öring, vätternröding, abborre, vimma och gädda.

Ånimmen är 12 km lång och ligger i två kommuner: Mellerud och Åmål.
I nordväst ligger Vingnäsbergen med Sörknatten som högsta topp varifrån bygdesonen
Otto Hesselbom
målade sin berömda målning: ”Vårt land” i riktning mot öster och Vänern. Tavlan finns i
två original, ett av dessa finns på Nationalmuséum i Stockholm.
I sjön finns en större ö med Henriksholms herrgård.

Problem
* Ånimmen var svartlistan 1950-1981 p. gr. a. nedsmutsning och förorenat avloppsvatten från Fengersfors Bruk. I utsläppen fanns bl. a.  kvicksilver.
Bruket lades ned 1969 och sedan tog det 12 år innan sjön blev ”frisk” och frilistad.
* Tjuvfiske. Tidigt utsågs fiskeuppsyningsmän och tjuvfiske beivrades. 1981 ertappades en grupp tjuvfiskare som hade lagt ut 180 gäddsaxar. De togs på bar gärning och fick betala 2.000 kronor för sitt brott.

1991 upprättades en fiskevårdsplan och sjön har ett mycket fint ph-värde runt 7,0.
Berggrunden runt sjön består av
kalk- och lerskiffer vilket bidrar till det goda ph-värdet.

Få av landets sjöar har ett så fint vatten som Ånimmen!

   

 Further info on och and along with nimmen
The Fastest SFTP on the planet Go FTP FREE Client