Ånimmen  - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Mera om Ånimmen och dess omgivningar

 

Ånimmen - Pärlan bland sjöar på Dal,
skaldar Bo Ingulf om i sången "Skymning vid Ånimmen".

Vingnäsbergen i väster, varifrån konstnären Otto Hesselbom - sockensonen målade den berömda tavlan "VÅRT LAND" med Ånimmen i förgrunden, ger sjön en vacker inramning. Bergen inbjuder också till sköna naturupplevelser med Sörknatten - Ronja Rövardotters borg som centralpunkt. Den stora ön Henriksholm med den vackra herrgården profilerar sig vackert i sjön.

Sjöledes kan man via slussar färdas ut i Vänern och vidare ända till exempel till Amerika. Uppströms når man sjön Ärran genom slussen vid Strömmen.

Sjöns karaktärfåglar är fiskgjusen och storlommen. Skarven - mellanskarven börjar också visa sig över sjön. I Vänern finns det många skarvkolonier. De är inte populära, inte heller kanadagässen.

Botaniska rariteter finns i omgivningarna runt sjön. Vingnäsbergen och Baståsen i väster och nordväst har sin speciella flora. Ryrhalvön söder om Ånimmen bjuder på sköna blommor och härlig omväxling till fisketurerna.

Ånimmen och "Vårt land"

   

 

 

What the world says about och and related to nimmen
Site moved by Go FTP FREE Software