Ånimmen  - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Vägbeskrivning

 

Sjön Ånimmen ligger i Dalsland, väster om riksväg 45, mellan Åmål och Mellerud. Kommer Du söder ifrån ser Du sjöns sydspets vid Tjärkil. Ca. 15 km. norr om Mellerud.

Är Du i behov av isättningsramp, kör Du ytterligare 2 km och svänger till vänster mot Bolet (grusväg). Kör ytterligare några km. och Du är framme vid Lunnevika
en skylt pekar till vänster' Isättningsramp" ( några km. norrut ligger Ånimskog kyrka)
Ånimmen är 12 km lång med ett största djup av 33 meter. Den sträcker sig i nord-sydlig riktning. Sjön är en oligotrof sprickdalssjö med klart och rent vatten. PH-värdet pendlar kring 7,0. Buffringsförmågan är god. Sjön är kvicksilverfri. All fisk är välsmakande - kanske den bästa som finns!!! Fiskbeståndet är rikt. Från plankton är skalan uppåt komplett, med stenlake, elritsa, gers, nors, siklöja (vimma som folket kring sjön kallar siklöjan), benlöja, braxen, mört, sarv, sutare, lake, ål, abborre, gädda, röding, lax och öring.

Föreningen fyllde 80 år, år 2010. Den är landets äldsta. 

   

 

More on: och and sjn
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version