Ånimmen  - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Kräftfiske är tillåtet endast för fiskerättsinnehavare,
och inom det skifteslags( byns) vattenområde som fastigheten
har andel i. Samråd skall ske inom skifteslaget.

Burarnas flöten skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Fångsttid: 1 aug. - 31 dec.

Minsta fångststorlek: 10 cm.

 

 

   

 

What the world says about skall and and also och
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE