Ånimmen - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Varför kan det vara bra att certifiera föreningens verksamhet?

För att fritidsfiskarna ska få en bättre information om det som väntar när man har löst sitt fiskekort, har Ånimmens Fiskevårdsområdesförening, startat ett projekt, med ett förslag om Certifiering av verksamheten.

I korthet går det ut på att via en folder, som varje fiskevårdsområdesförening producerar, informera om det som man erbjuder fritidsfiskarna och vilka regler som gäller för fisket.

Om föreningen vill gå vidare när själva certifieringen är löst, kan man via ett poängsystem arbeta med ett stjärnsystem likt det som finns för t. ex. campingplatser.
När ytterligare åtgärder är infriade utdelas 1-5 stjärnor. M. a. o. är en certifierad fiskevårdsområdesförening med fem stjärnor det optimala.

Föreningen vill med följande förslag få en dialog med vår riksomfattande organisation, som kan driva förslaget vidare. I dag finns det drygt 2000 fiskevårdsområdesföreningar i vårt land.

Det skulle bli en "nytändning" för en av landets största fritidssysselsättningar, om vi tillsammans kunde genomföra denna idé!
Vår verksamhet är värd ett sådant lyft
.

Mellerud den 28 jan. 2011
Stig Tisell
Ordförande i Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

 

   

 

What the world says about det and further information concerning med
HTML uploaded by GoFTP FREE Version