Ånimmen  - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

            Är landets äldsta förening av denna typ.

Den bildades 27 sept. 1930 under namnet Ånimmens Fiskevårdsförening.  1988 ändrades namnet till det nuvarande.

Ordförandelistan
1930-1959 Karl Nikolausson, Salebol
1959-1961 Rudolf Svahn, Salebol
1961-1965 Gunnar, Vall, Kragsbyn
1965-1989 Valter Skogman, Bolet
1989-1990 Stig Tisell, Tjärkil
1990-1993 Ingvar Bäckström, Bolet
1993-1997 Fridolf Sandin, Bolet
1997-2007 Karl-Ivar Jennersten, Örebro
2007-2013 Stig Tisell, Tjärkil
2013-         Ingvar Bäckström

 

 

   

 Read more about: ingvar and bolet
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE