Ånimmen - foto: Ingvar Bäckström

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

                   Utplantering av röding i Ånimmen.

Lördagen 10 juni fick 5000 tvååriga rödingar från Fiskodlingen EM-Lax i Fengersfors sitt "nya hem" i Ånimmen. Utplanteringen är första steget i en treårig satsning från föreningen för att komplettera tidigare utplanteringar av röding,lax och öring, och med en förhoppning om att skapa ett varaktigt rödingbestånd i sjön.


Foto: Peter Hjort 10 juni 2017

 


 


   

 
Read more about: nimmen and rding
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client