Ånimmen
Foto: Helena Tisell 2012

Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

 

Verksamhetsberättelse för Ånimmens Fiskevårdsområdesförening 2017

Även 2017, precis som 2016, startade med minusgrader och förhoppningar om en vinter, då vi skulle kunna erbjuda vintermete på Ånimmen. Tyvärr kom förhoppningarna snabbt på skam, och den is, som inte hann att täcka hela sjön, ”blåste” bort efter några dagar.

Det här året, till skillnad från 2016, hann aldrig fiskekortsförsäljningen komma igång. Det blev alltså inget klirr i kassan den gångna vintern, men det blev inte heller någon besviken fiskare, som kände sig lurad på pengarna.

När det gäller fiskekortsförsäljningen, så är förskjutningen från papperskort till digitala kort via iFiske mycket tydlig. Försäljningsökningen för den kategorin fiskekort är 200%.  iFiskes service förbättras hela tiden och fisketillsynsmännens fiskekortskontroll kan ske med några knapptryck på en smartphone.

Under året har fisketillsynsmännens skara ökat till förnärvarande fyra. Ny fisketillsynsman är Johan Larsson, som gick utbildningen under året.

Fiskevattenägarförbundet har kommit med en ny riktprislista för fiskekort. Man rekommenderar höjda priser över lag. Listan har studerats av styrelsen, men inga beslut har tagits om ändringar ännu.

I augusti 2016 gjordes ett begränsat provfiske utfört av Per-Arne Holt Seeland. Hans rapport kom i början på året och kan kortfattat sammanfattas som följer:

Ånimmen är starkt abborrdominerad med jämn rekrytering. Begränsat mörtbestånd och starkt begränsat bestånd av braxen. Positivt med ovanligt storvuxen sutare (intressant för sportfiskare). Liten fångst av gädda (endast en), möjligen beroende på sjöns tappningseffekt. Vid utplantering av fisk rekommenderas att hålla sig till en art. Röding är den art som troligtvis har de bästa förutsättningarna. Viktigt att använda sjön för aktivt fiske.

Med utgångspunkt från den rapporten beslutade styrelsen att under en treårsperiod utplantera 5000 tvåsomriga rödingar (ca 15-20 g) per år, och därefter göra en utvärdering av resultatet, i den mån det är möjligt. I det sammanhanget kan inte nog påpekas hur viktigt det är att få in fångstrapporter från våra fiskare. Utplanteringen skedde i början på juni framför allt på djupt vatten, men enligt rekommendationer även direkt ut i Lundeviken vid isättningsrampen.

En fråga som varit uppe på dagordningen under året har varit vattennivån i sjön. Föreningen har sedan 2016 börjat med vissa provtagningar av bl.a. Ph- värde, siktdjup och vattennivå. Ph och siktdjup har vi hittills inte så många provsvar på, så att vi kan dra några slutsatser, men däremot vattennivån kan vi tycka oss ha lite bättre koll på.

2017 började på en låg nivå, -45 cm (i förhållande till normalvattennivå = 47,5 m.ö.h.) och slutade på + 20 cm vid årsskiftet (för att sedan fortsätta stiga till + 30 cm vid trettonhelgen). Fr.o.m. maj 2016 och t.o.m. november 2017 har nivån varierat mellan -35cm och -65cm, vilket ju inte har varit bra för lekplatser för bl.a. gädda. Från november steg i stort sett sjön för varje dag, och efter en del påtryckningar från föreningen öppnades fler luckor i både Tjärkil och Snäcke. När nivån var som högst, rann det t.o.m. över slussporten i Snäcke. Problemet med den varierande vattennivån kvarstår dock, och i skrivande stund finns ingen bra lösning.

Årets kräftprovfiske skedde i månadsskiftet juli-augusti och gav inga radikala förändringar. Lite färre kräftor och lite mindre storlek, men inget alarmerande. Provfisket skall fortsätta, för att på så sätt förhoppningsvis ha kontroll på eventuella betydelsefulla förändringar.

Föreningen har köpt in två livbojar, subventionerade av Trygg Hansa, med placering i Lundeviken.

Inför årets vimmafiske köpte föreningen 8 nya vimmanät med något mindre maskstorlek (21,5 mm). De nya näten ” fiskade” bra, och tillräckligt med fisk fångades för att förse de ca 275 nöjda gästerna på årets Vimmadag, den 21:a i ordningen, som avlöpte väl. Som alltid hade vi tur med vädret och organisationen fungerade perfekt.

För att förbättra servicen ytterligare i Lundeviken, så köpte föreningen in två nya rastplatsbord till området vid bryggorna och tre bänkar till grillplatsen vid vindskyddet.

Ann Quist och Ingvar Bäckström deltog vid Fiskevattenägareförbundets nationella konferens med temat Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Konferensen hölls i Norrköping i november.

Åmåls kommun stod som värd för en träff anordnad av föreningen Sportfiskarna. Från vår förening deltog Mats Nyström och Per-Gunnar Sandin.

Ånimskog januari 2018

………………………………………………………………………                            …………………………………………………………………….

Ingvar Bäckström                       ordförande                                 Mats Nyström                            Kassör

……………………………………………………………………….                           ……………………………………………………………………..

Ann Quist                        föreningssekreterare                            Peter Hjort                              vice ordförande

………………………………………………………………………..                          ……………………………………………………………………..

Sven-Erik Eriksson                      ledamot                                      Peter Molin                                ledamot

……………………………………………………………………….                           …………………………………………………………………….

Johan Larsson                            ledamot                                      Per-Gunnar Sandin                          ledamot

…………………………………………………………………………                          …………………………………………………………………….

Lars-Erik Andrén                        ledamot                                      Göran Johansson                          ledamot

 

 

 

   

 

 

 

More on: och and med
powered by Go FTP FREE Program