Carl von Linné och vimman 1746

 

 

 

 

 

 

 

 

Linné avslutade sin Västgötaresa med att ta vägen hem till Uppsala via Dalsland.
och kom sedan till Ånimmen. Det var den 24-28 juli 1746 som Carl von Linné reste genom Dalsland. På den tiden hade Sverige den s. k. julianska tideräkningen eller kalendern, först 1753 infördes den gregorianska kalendern. Enl. denna inföll Linnés besök i Dalsland den 4-8 augusti. Han besökte kyrkoherde Nils Brelin i Bolstad och såg flera majstänger och lövhyddor i det som nu är Melleruds kommun, samt övernattade i Mellerud.
Linné skriver: "Ånimmen en stor sjö på västra sidan om vägen.          
Ånims-Vimma kallades en fisk, som till myckenhet fångades i denna sjö, och eljest är ganska sällsynt. Ingen må tro, att han är samma slags fisk, som på andra ställen kallas Vimma, och alltså ett slags Cyprius, utan han är en coregonus eller sik av ett kvarters längd. Den förra ryggfenan består av 12 mjuka strålar, ibland vilka de 3 första äro hela, men de andra greniga; den första strålen är allra minst, den andra längre, den tredje längst; men den sista, eller 12:te är så itu fördelt, att man snart kan räkna 13 strålar i denna fenan. Den andra ryggfenan är en liten flottfena, utan strålar, mindre fet än på de andra sikslagen och nästan sågad i kanten. Bukfenorna hava vardera 10 strålar, som alla äro fördelte, utom den första, som är hel. Gumpfenan har 14 strålar, av vilka 1 kortast, 2 längre, 3 längst. Stjärten är tveklövd. Sides-strimman (linae lateralis) är rak. Utom denna Vimma finnes i samma sjö också siklöja, som är stor som sik, av ½ alns längd, helt åtskild från den förra Vimman och även till smaken olik med stora siken; hon leker om hösten, vilket giver tillkänna, att hon även är av siksläktet."
Ur Carl von Linnés Västgötaresa, 2005, efter originalet som trycktes 1747.

Läs mer om Linnés Västgötaresa här