Skip to main content

Om oss

Ånimmens Fiskevårdsförening bildades redan 1930 och är därmed en av de äldsta föreningarna av sitt slag i landet. 1988 genomfördes en fiskerättsutredning och Ånimmen blev ett fiskevårdsområde och föreningen ombildades till Ånimmens fiskevårdsområdesförening, förkortat Åfvof.

Vårt uppdrag

År 1991 upprättades en fiskevårdsplan och 2016 genomfördes ett provfiske. Redan från början fanns en ambition att förbättra beståndet av de naturligt förekommande fiskarterna, men även att göra utsättningar av nya arter. Det arbetet har fortsatt genom åren, utsättningar av lax, öring och röding har skett regelbundet med utgångspunkt från tidigare nämnda fiskevårdsplan och provfiske. Senaste utsättningen skedde i juni 2022, då 3000 gullspångsöringar fick sin hemvist i Ånimmen.

Aktiva åtgärder

Förutom ovannämnda åtgärder, så används föreningens fiskekortsintäkter till att informera om, och göra vår sjö tillgänglig för spännande fiske för både lokalbefolkningen, gästande turister och fiskeentusiaster.

Informationskartor

På fyra strategiskt valda platser runt sjön finns informationskartor med bl.a. djupkartor. Ånimskogs kyrka, isättningsrampen vid Lunnevika, Snäcke sluss och Salebols sockenstuga.

Föreningens styrelse

Ingvar Bäckström
Ordförande

Peter Molin

Peter Hjort
Vice ordförande

Jonas Eriksson

Maria Tisell

Mats Nyström
Kassör

Lars Erik Andrén

Johan Larsson

Ann Quist
Sekreterare

Per-Gunnar Sandin