Ånimmens Fiskevårdsområdesförening


Ånimmen - detalj ur en av Otto Hesselboms målningar.
Originalet finns på Dalslands Konstmuseum
i Upperud i Melleruds kommun.

1911 var den svensk-amerikanske pastorn och redaktören Otto Högfeldt på besök i Sverige. När han kom till Ånimmen skriver han följande: ”Från en bergshöjd skåda vi nu den vackra sjön Ånimmen, som med sina vikar, öar och skär ligger utbredd framför oss. En stämningsfull och förtjusande tafla, som tjänat en av Sveriges nu mest beryktade artister som motiv. Det  var denna tafla af sjöar, berg och dalar, som jag till min stora glädje fick skåda på konstutställningen i Rom. Den kallas ”Vårt land” och har blifvit prisbelönt vid flera utställningar i utlandet. --- Nu stiga vi i båtarne och far öfver sjön, som ligger spegelblank framför oss. Och vattnet är så klart, att man kan se hvarje sten på bottnen. Hvilken härlig färd i aftonsolens glans! --- [så möter han några gamla vänner] de ha förut på dagen varit ute och dragit noten i land, och nu stryka gäddorna och abborrarna med, ty de stå i lika hög kurs hos såväl amerikanare som svenskar. --- Då pingstdagen följande morgon var inne, samlades skarorna där från skilda håll i socknen och äfven från närgränsande socknar. På sjön komma båtarna så vackert styrande mot samma mål, det gamla missionshuset.”
Ur Otto Högfeldt, Till Rom och fäderneslandet, utgiven i Chicago 1911, s. 94f. 

 

 

What the world says about och and and also var
This file uploaded by FREE Go FTP Client