Vimmans dag 2003

Foto: K-I Jennersten, Örebro

Till vänster:
Den sjunde vimmefesten:

Till höger:
Kocklaget är i full gång. Längst till vänster Stig Tisell
och i mitten Ingvar Bäckström med locket i handen.